VisitHorsens

Privatlivspolitik i VisitHorsens

Senet opdateret 19. december 2019. 

Denne erklæring forklarer, hvordan personoplysninger bliver indsamlet, behandlet og benyttet af Destination Kystlandet ("VisitHorsens", "vi", "os", "vores").

Vores privatlivspolitik danner grundlag for vores behandling af dine persondata, uanset om du er besøgende, partner, leverandør eller anden form for samarbejdspartner.

Destination Kystlandet ejer bl.a. formaterne VisitHorsens, VisitOdder, VisitJuelsminde, MeetingHorsens og Verdens Mindste Krydstogt/World's Tiniest Cruise, som derfor er omfattet af denne privatlivspolitik.

Vi ønsker at passe godt på dine personoplysninger og vurderer løbende, hvordan vores politikker og praksisser vedrørende data om dig og vores behandling af disse lever op til regler om god skik og gældende lovgivning.

Når du deler dine personlige data med os, accepterer du den praksis og de vilkår, der er beskrevet i denne privatpolitik og erklæring om databeskyttelse. Vi indsamler og behandler disse oplysninger for at kunne tjene dig og vores partnere bedst muligt. Undlad venligst at bruge Destination Kystlandets platforme, hvis du ikke er enig.

For så vidt angår vores hjemmesiders brug af cookies, henviser vi til den særskilte cookiepolitik på de enkelte sider. Desuden kan virksomheder med partnerskab i VisitHorsens læse vores handelsbetingelser på Kystlandet.dk.

Indholdsfortegnelse

 1. Vi er ansvarlige for behandling af data
 2. Personoplysninger som vi indsamler om dig
 3. Kilder til personoplysninger
 4. Videregivelse af dine personoplysninger
 5. Opbevaring af dine personoplysninger
 6. Dine rettigheder
 7. Ændringer i denne erklæring

 

Oversigt over definitioner

Brugere: Fx brugere af vores platforme, besøgende, gæster og turister i området, kunder, partnere og samarbejdspartnere – herunder personer, som kontakter os via VisitHorsens og dennes platforme og tredjeparts sociale netværk, jobsøgende osv.

Platforme: Websites, platform til nyhedsbreve, billed- og videodatabase, database over danske turistprodukter, kundesystem for partnere.

Sociale netværk: Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube

Marketingaktiviteter: Marketingkampagner, events, nyhedsbreve, arrangementer, workshops, møder

Personoplysninger: Personlig data er information, som kan identificere dig som person – fx navn, e-mailadresse, adresse og telefonnummer.

1. Vi er ansvarlige for behandling af data

Denne privatlivspolitik har til formål at oplyse dig om, hvordan Destination Kystlandet behandler de personoplysninger, som du giver os, eller som bliver indsamlet i forbindelse med formålene angivet under pkt. 2, når du agerer som henholdsvis i) bruger af hjemmesider, ii) bruger af touchskærme og apps, iii) modtager af nyhedsbreve, iv) samarbejdspartner og leverandør, v) deltager på kendskabs- og presseture, vi) deltager til messer, møder og partnerarrangementer, vii) gæst hos Destination Kystlandet, viii) deltager i konkurrencer eller ix) praktik- og jobansøger.

Vi vil alene behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik samt gældende lovgivning – herunder Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger ('Databeskyttelsesforordningen') samt lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til Databeskyttelsesforordningen ('Databeskyttelsesloven') samt anden lovgivning, der supplerer disse regler.

Destination Kystlandet er overordnet dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som er modtaget om dig.

Kontakt os for mere information.

Destination Kystlandet
Fussingsvej 8
8700 Horsens
CVR-nr. 36313455
Telefon: (+45) 28 76 73 35
Mail: info@kystlandet.dk

2. Personoplysninger som vi indsamler om dig

I det følgende vil vi oplyse separat for hver af de persongrupper, vi behandler oplysninger om.

 • Brugere af hjemmesider
 • Brugere af touchskærme og apps
 • Modtagere af nyhedsbreve
 • Samarbejdspartnere og leverandører
 • Deltagere på kendskabs- og presseture
 • Deltagere til messer, møder og partnerarrangementer
 • Gæst hos Destination Kystlandet
 • Deltagere i konkurrencer
 • Praktik- og jobansøgere

 

Brugere af hjemmesider

Når du besøger Destination Kystlandets hjemmesider indsamler vi oplysninger om din brug af hjemmesiderne. Disse bruger vi til at optimere vores digitale medier, forbedre brugeroplevelsen og udarbejde statistikker.

Vi kan se, hvor lang tid du bruger på siden, hvilke sider du besøger, og hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden. Det er også muligt at se, hvilken browser du bruger, tekniske data om dit udstyr og din browseradfærd.

Til gengæld kan vi ikke se, hvem du er, hvor i landet du kommer fra, din IP-adresse eller andre personfølsomme oplysninger.

Oplysningerne indsamler vi ved hjælp af cookies og andre lignende teknologier. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvis du kontakter os via vores kontaktoplysninger på hjemmesiden, kan vi behandle oplysninger om dit navn, e-mailadresse samt de oplysninger, du derudover måtte vælge at sende til os i forbindelse med din henvendelse.

Formålet er alene at kunne besvare din henvendelse – og sende dig videre til rette person.

 

Brugere af touchskærme og apps

Når du bruger en af Destination Kystlandets touchskærme i området eller app for VisitHorsens, indsamler vi oplysninger om din besøgsadfærd.

Vi kan se, hvor lang tid du bruger på skærmene og i app'en, hvilke sider og virksomhedsprofiler du besøger, og hvilke søgetermer du benytter.

Hvis du sender en konkret virksomhedsprofil videre til en e-mailadresse, registrerer vi e-mailadressen med IP-adressen, hvorfra delingen blev foretaget.

Formålet er at kunne optimere touchskærme og app, forbedre brugeroplevelsen og udarbejde statistikker.

 

Modtagere af nyhedsbrev

Når du tilmelder dig et eller flere af vores nyhedsbreve, indsamler vi oplysninger om dit navn, din e-mailadresse, hvilke(t) nyhedsbrev(e) du ønsker at modtage og dit samtykke til at modtage nyhedsbrev på e-mail.

Som virksomhed indsamler vi desuden oplysninger om din virksomhed, herunder din jobtitel, telefonnummer, adresse samt eventuelle andre oplysninger.

Din tilmelding indsamler vi primært direkte fra dig. Det sker, når du tilmelder dig via vores hjemmeside eller anmoder om nyhedsbreve i forbindelse med messer, partnerarrangementer, workshops samt diverse andre aktiviteter – herunder konkurrencer.

 

Samarbejdspartnere og leverandører

Når du som kontaktperson for en af vores leverandører eller samarbejdspartnere kommunikerer med os eller indgår aftaler med os på vegne af den virksomhed, organisation eller myndighed, du repræsenterer, indsamler og behandler vi oplysning om dit navn, telefonnummer, e-mailadresse, arbejdsplads og jobtitel.

Oftest vil vi indsamle oplysningerne direkte fra dig – eller fra andre kilder som din arbejdsgiver eller kollegaer.

 

Deltagere på kendskabs- og presseture

Når du som ambassadør, journalist, influencer eller anden repræsentant deltager i kendskabs- og presseture (med)arrangereret af Destination Kystlandet og VisitHorsens, kan vi indsamle og behandle oplysninger om dig.

Det gælder fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, titel, køn, civilstatus, nationalitet, fødselsdato, pasnummer, oplysninger om nærmeste pårørende, links til dine profiler på sociale og digitale medier samt særlige præferencer og behov i forhold til kost.

I særlige tilfælde kan vi også indsamle og behandle særlige kategorier af personoplysninger, herunder helbredsoplysninger i form af allergier og sygdomme samt oplysninger om religiøs overbevisning, race og etnisk oprindelse, seksuelle forhold og seksuel orientering.

Formålet er at kunne kommunikere med dig og tilrettelægge et skræddersyet program til dig i forbindelse med din kendskabs- eller pressetur – således også at kunne træffe de nødvendige rejseforanstaltninger og forholdsregler.

Særligt personfølsomme oplysninger indsamler og behandler vi alene, hvis vi vurderer, det er relevant og sagligt i relation til det specifikke program – og kun hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke hertil, jf. Databeskyttelsesforordningen artikel 9, stk. 2, litra a.

Oftest vil vi indsamle oplysningerne direkte fra dig, men kan også indsamle oplysninger om dig fra andre kilder, herunder vores samarbejdspartnere og leverandører samt fra offentligt tilgængelige medier.

 

Deltagere til messer, møder og partnerarrangementer

Når du deltager på messer eller i møder og partnerarrangementer (med)arrangeret af Destination Kystlandet og VisitHorsens, kan vi indsamle og behandle oplysninger om dig.

Det gælder fx navn, e-mailadresse, telefonnummer, virksomhed og titel samt i visse tilfælde særlige præferencer og behov i forhold til kost. I særlige tilfælde kan vi også indsamle og behandle særlige kategorier af personoplysninger, herunder helbredsoplysninger i form af allergier.

Oplysningerne gør det muligt at kommunikere med dig samt sende dig relevant information enten før, under eller efter arrangementet.

Helbredsoplysninger indsamler vi alene, hvis vi vurderer, det er relevant og sagligt i relation til din deltagelse – og kun hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke hertil, jf. Databeskyttelsesforordningen artikel 9, stk. 2, litra a.

Oftest vil vi indsamle oplysningerne direkte fra dig – herunder når vi kommunikerer med dig, når du giver os dit visitkort, eller når du tilmelder dig messer, workshops eller partnerarrangementer – men kan også indsamle oplysninger om dig, når du deltager i en konkurrence.

 

Gæster hos Destination Kystlandet

Når du besøger Destination Kystlandet og logger på vores gæstenetværk, indsamler og behandler vi tekniske oplysninger om din computer/device – herunder MAC-adresse, IP-adresse, hostname og de webadresser, din enhed tilgår.

Disse oplysninger bliver alene brugt til at forhindre misbrug, optimering og evt. fejlfinding.

 

Deltagere i konkurrencer

Når du deltager i konkurrencer, indsamler og behandler vi oplysninger om dig. Det gælder typisk navn og e-mailadresse, men kan også være telefonnummer, virksomhed og jobtitel.

Formålet er et kunne kommunikere med dig og sende dig relevant information om Destination Kystlandet og dennes budskaber, formater og platforme.

Oplysningerne bliver indsamlet direkte fra dig i forbindelse med din tilmelding til konkurrencen.

 

Praktik- og jobansøgere

Når du sender din ansøgning med bilag – herunder CV, portrætfoto, anbefalinger, eksamensbeviser og testresultater – behandler vi dine oplysninger med henblik på at vurdere din egnethed til et job eller en praktikplads i Destination Kystlandet eller VisitHorsens.

Oftest vil vi indsamle oplysningerne direkte fra dig. Vi kan dog også indsamle oplysninger om dig fra andre kilder som rekrutteringsbureauer, dine referencer og offentligt tilgængelige kilder.

Med offentligt tilgængelige kilder menes bl.a. sociale medier.

Ved kvalifikations- og/eller personlighedstests indsamler og behandler vi dine oplysninger med henblik på at vurdere dine kvalifikationer, kompetencer og personlighed i forhold til den konkrete stilling.

Indhenter vi referencer, sker det alene efter forudgående samtykke fra dig.

3. Kilder til personoplysninger

Vi indsamler oplysninger fra eller om dig ved hjælp af ovenfor beskrevne metoder (pkt. 2) fra følgende kilder:

 

Websites

 • VisitHorsens.dk
 • VisitHorsens.de
 • VisitHorsens.com
 • VisitOdder.dk
 • VisitOdder.de
 • VisitOdder.com
 • VisitJuelsminde.dk
 • VisitJuelsminde.de
 • VisitJuelsminde.com
 • MeetingHorsens.dk
 • Kystlandet.dk
 • Verdensmindstekrydstogt.dk
 • WorldsTiniestCruise.com

Apps

 • VisitHorsens
 • VisitOdder
 • VisitJuelsminde

E-mail, SMS og andre elektroniske beskeder

 • Interaktioner via elektroniske kommunikationskanaler mellem dig og Destination Kystlandet/VisitHorsens.

Registreringsformularer

 • Trykt eller digital registrering og lignende formularer, som vi indsamler via fx tilmelding til konkurrencer, nyhedsbreve, messer, møder og begivenheder, lukkede såvel som offentlige arrangementer.
 • Data fra andre kilder
 • Sociale netværk – fx Facebook og Google
 • Reklameinteraktioner på et tredjeparts-website eller lignende
 • Kampagnepartnere
 • Offentlige kilder

4. Videregivelse af dine personoplysninger

Nogle ting kræver, at vi deler vores informationer om dig med andre. Det kan være, du booker noget gennem os, som andre skal stå for, og så bliver vi nødt til at sende bookingoplysningerne til dem, der skal bruge informationen. Vi deler altså information med nogle af vores eksterne samarbejdspartnere, men kun det, som er nødvendigt, og intet andet.

 

Serviceudbydere

Vi deler dine personoplysninger med eksterne virksomheder, der hjælper os med at drive virksomheden – fx i forbindelse med bookingportaler, drift af websites, udvikling, dataanalyse, reklamer og kampagner, udsendelse af nyhedsbreve og lignende elektronisk kommunikation.

Serviceudbydere og deres udpegede medarbejdere må kun tilgå og bruge dine personoplysninger på vores vegne til de specifikke opgaver, som de er blevet bedt om at udføre i henhold til vores instruktioner. De er samtidig forpligtet til at hemmeligholde og sikre dine personoplysninger.

 

Reklameudbydere og bureauer

Vi samarbejder med reklameudbydere, reklamenetværk samt medie- og reklamebureauer, der leverer reklamer på vores vegne. Nogle af disse reklamer er tilpasset til dine interesser på baggrund af oplysninger indsamlet på Destination Kystlandets digitale platforme.

5. Opbevaring af dine personoplysninger

Destination Kystlandet og VisitHorsens tager alle rimelige skridt for at sikre, at dine personoplysninger bliver opbevaret sikkert og ikke kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Som minimum gemmer vi personoplysninger, så længe vi har en igangværende relation til dig – fx når du står på vores mailingliste og ikke har frameldt dig og når du som virksomhed har et eller flere partnerskab(er) i Destination Kystlandet – herunder VisitHorsens.

Vi gemmer kun den information, vi skal bruge, og når vi ikke længere må gemme information, sletter vi det naturligvis. Noget information skal vi fra lovens side gemme i længere tid end andet, og derfor kan det være svært at fastsætte en konkret tidsramme for gemt information.

Vi skal fx gemme faktureringsoplysninger i mindst fem år for at overholde den danske lovgivning.

6. Dine rettigheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Læs mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

Du har ret til at tilgå, gennemgå og anmode om en fysisk eller elektronisk kopi af oplysninger om dig, der opbevares. Du har også ret til at anmode om oplysninger om kilden til dine personoplysninger.

Disse rettigheder kan udøves ved at sende os en e-mail på info@kystlandet.dk eller skrive til os på Destination Kystlandet, Fussingsvej 8, 8700 Horsens med kopi af gyldigt ID eller tilsvarende oplysninger, der kan bekræfte, at du er den person, henvendelsen drejer sig om.

7. Ændringer i denne erklæring

Hvis vi ændrer den måde, hvordan vi indsamler og behandler oplysninger om dig, vil vi opdatere vores privatpolitik.

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af vores praksisser og denne erklæring til enhver tid.

Læs venligst erklæringen regelmæssigt for at se eventuelle opdateringer eller ændringer.